Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

페이지 정보

작성자 Stephen 댓글 0건 조회 306회 작성일 23-04-18 21:08

본문


Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту виготовлення витягу, довідки з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено технічну помилку, або відмови у виправленні помилок надсилає заявникові такі документи в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом технічними засобами електронних комунікацій на вказану у повідомленні про виявлення технічної помилки адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, та за бажанням заявника передає такі документи у паперовій формі зазначеному у повідомленні про виявлення технічної помилки центру надання адміністративних послуг. 2) надсилає заявникові протокол проведення перевірки електронного документа в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом технічними засобами електронних комунікацій на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг,  https://ukrainatoday.com.ua/publichnaja-kadastrovaja-karta-ukrainy-na-2023-god/">https://ukrainatoday.com.ua/publichnaja-kadastrovaja-karta-ukrainy-na-2023-god/ у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, разом з електронним документом та іншими документами для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки та за бажанням заявника передає протокол проведення перевірки електронного документа у паперовій формі зазначеному у заяві про внесення відомостей (змін до них) центру надання адміністративних послуг.


151-1. Не є помилками та не підлягають виправленню відомості про об’єкти Державного земельного кадастру, які під час внесення їх до Державного земельного кадастру відповідають існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, що діяли на момент їх визначення, зокрема щодо граничного розміру середньоквадратичної похибки визначення координат поворотних точок меж земельних ділянок, визначеної Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. Необхідність удосконалення форми держакту, затвердженої в 2002 році, наприкінці 2008 року зумовила внесення змін до Постанови КМУ № 449 від 02.04.2002. Оновлена форма держакту друкувалась на бланках синього кольору. Оновлена форма держакту зразка 2008 року вирішила такі проблеми. Держакт з помилками не давав можливості укласти будь-які договори, а вирішувалась така проблема, зокрема шляхом видачі дублікату держакту через втрату держакту з помилкою. Ідентифікатором земель у межах державного кордону, земель у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель, меліоративної мережі, складової частини меліоративної мережі, частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація, частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, сервітуту, договору суборенди у Державному земельному кадастрі є їх обліковий номер. Структурні елементи облікового номеру частини земельної ділянки, на яку поширюється дія обмеження у використанні земельної ділянки, дія сервітуту, договору суборенди, відокремлюються один від одного двокрапкою.


Проте, для укладення угод щодо земельної ділянки, в будь-якому випадку необхідно отримати витяг з державного земельного кадастру. У цей період основними документами, що підтверджували право володіння землею, були витяг та свідоцтво. Державний акт в період 2002-2008 рр. Державний акт в період 2009-2012 рр. Державний акт в період 1992-2001 рр. З 1992-2001 рр. в Україні діяв державний акт на земельну ділянку рожевого (червоного) кольору, який не містив кадастрового номеру земельної ділянки. Якщо Ваш державний акт на земельну ділянку рожевого кольору без кадастрового номеру, то для переоформлення земельної ділянки на іншу особу має бути виконана кадастрова зйомка та розроблена технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Крім відсутності інформації щодо кадастрового номеру, рожеві акти могли містити дані щодо декількох земельних ділянок з різними цільовими призначеннями. 152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р.


Адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок. У разі коли відповідно до закону поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, сформованої в результаті поділу або об’єднання земельних ділянок, також додаються документи, що належним чином підтверджують таку згоду. Перше - перезавантаження влади, дерегуляція, діджиталізація. Київській та Севастопольській міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - мм. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Державні акти на земельну ділянку, що видавались в місті Києві після запуску міського земельного кадастру містили кадастровий номер земельної ділянки скороченого типу, наприклад 66506038, без зазначення коду адміністративно-територіального поділу для м. З 2016 року і по теперішній час за результатами реєстрації права на земельну ділянку видається тільки витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.